Ήρθε η στιγμή να επιλέξετε κούφωμα για το σπίτι σας και αναρωτιέστε ποιο θα είναι το ιδανικότερο για τις ανάγκες σας Παρακάτω, σημειώνονται όλες οι παράμετροι προκειμένου να επιλέξετε τα σωστά κουφώματα αλουμινίου για εσάς και τις απαιτήσεις σας.

ΕΙΔΟΣ

Τα κουφώματα μπορούμε να τα χωρίσουμε σε δυο κατηγορίες.
Η πρώτη κατηγορία είναι
α) ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
β) ΣΥΡΟΜΕΝΑ

Η στεγάνωση των αναγόμενων κουφωμάτων γίνεται με αφρώδη λάστιχα από EPDM και με εξελιγμένα, τεχνολογικά, εξαρτήματα, όπως είναι οι μηχανισμοί ανάκλησης, οι περιμετρικοί μηχανισμοί και τα κλειδώματα. Από την άλλη μεριά, η στεγάνωση των συρόμενων κουφωμάτων βασίζεται σε συρταρωτά βουρτσάκια με μαλακό πέλμα (βούρτσα) και σκληρή πλαστική βάση (πλάτη).

Η δεύτερη κατηγορία είναι:
α) ΨΥΧΡΑ
β) ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

Τα ψυχρά είναι υποδεέστερα των ενεργειακών, για το λόγο ότι δεν μονώνουν το προφίλ του αλουμινίου, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλές φορές το φαινόμενο του δρόσου και φυσικά απώλειες ενέργειας. Αντιθέτως, τα ενεργειακά κουφώματα, σε συνδυασμό με τη μόνωση της τοιχοποιίας και την τοποθέτηση διπλών ενεργειακών τζαμιών, συμβάλλουν θετικά στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Τα κουφώματα ανοιγόμενα ή συρόμενα, έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές στις διαστάσεις τους, ώστε να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Για αυτό πρέπει να επιλέγεται με προσοχή ο τύπος κουφώματος που θα χρησιμοποιηθεί για την αντίστοιχη διάσταση του ανοίγματος, προκειμένου να αποφύγετε μελλοντικά προβλήματα στη λειτουργία τους. Για ιδιαίτερα μεγάλα ανοίγματα υπάρχουν ειδικοί τύποι κουφωμάτων όπως τα ανασυρόμενα, οι φυσαρμόνικες κ.α

ΘΕΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Η θέση του κουφώματος είναι μια παράμετρος που επηρεάζει σημαντικά την επιλογή σας. . Η έκθεσή στον ήλιο και γενικά στα καιρικά φαινόμενα, η ανεμοπίεση στο συγκεκριμένο σημείο, καθώς και η θέση που έχει χτιστεί το κτίριο είναι βασικοί παράγοντες που θα σας οδηγήσουν στην επιλογή κατάλληλου κουφώματος.Π.χ στη βόρεια πλευρά του κτιρίου δεν ενδείκνυται να τοποθετήσετε ένα ψυχρό κούφωμα αλλά ένα ενεργειακό.

ΚΟΥΦΩΜΑ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ

Το κούφωμα παίζει σημαντικό ρόλο για τη θερμομόνωση. Τα ενεργειακά κουφώματα συμβάλλουν τα μέγιστα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Ετσι δίνοντας έναν υψηλό δείκτη θερμομόνωσης,έχουμε οικονομία χειμώνα- καλοκαίρι.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΤΖΑΜΙΟΥ

Ο Ρόλος του ενεργειακού τζαμιού στο κούφωμα είναι πολύ σημαντικός για αυτό το λόγο υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές που αφορούν τα ενεργειακά τζάμια.Αυτές ειναι α)το πάχος των τζαμιών, β)το διάκενο μεταξύ τους,γ) το είδος του τζαμιού ( ενεργειακά τζάμια),δ) το «γέμισμα» του διάκενου με ειδικό αέριο που κατεβάζει το συντελεστή U, κ.α Εδώ να τονίσουμε ότι τα ενεργειακά τζάμια από μόνα τους δεν προσφέρουν την επιθυμητή θερμομόνωση των κτηρίων,αυτό επιτυγχάνεται σε συνδιασμό με ενεργειακό κούφωμα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

Ένα καλό κούφωμα στην τελική του μορφή καθορίζεται από πολλους παραγοντες, αυτοί είναι α) το κράμα, β)ο σχεδιασμός της σειράς, γ)οι προδιαγραφές του συστήματος, δ)η επεξεργασία της βαφής, ε)η τοποθέτηση καλής ποιότητας εξαρτημάτων κ.α

ΣΩΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ

Περα από όσα αναφέραμε παραπάνω, η σημαντικότερη επιλογη που θα κλιθειτε να πάρεται,ειναι η επιλογη ΣΩΣΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. . Φανταστείτε αν κάτι από όλα αυτά δεν είναι σωστό, δηλαδή έχουμε ένα πολύ καλό σύστημα αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε σωστά εξαρτήματα, ή έχουμε ένα σωστό κράμα profil, αλλά δεν χρησιμοποιήσαμε τις σωστές διαδικασίες βαφής, τι αποτέλεσμα θα είχαμε. Είναι προφανές ότι ο ρόλος του κατασκευαστή στο να επιλέγει και να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικός. Για να είστε λοιπόν σίγουροι για την αξιοπιστία του, να ζητάτε Πιστοποιήσεις Κατασκευαστή και CE , εγγύηση καλής λειτουργίας.